Senarai Pelanggan Sehingga Disember 2016

Program Terbuka                                                    Tahun Kekerapan                              top arrow
Mukmin Profesional 1 ( 1 hari - Kesedaran )  2011 – 2012 3
Mukmin Profesional 1 ( 2 hari -  Kesedaran ) 2012 – 2014 6
Mukmin Profesional 2 ( 2 hari - Pembentukan )  2013 - 2014 3
Mukmin Profesional 3 ( 2 hari - Solat ) 2014 2
Mukmin Profesional 4 ( 2 hari - Nilai ) 2014 1
Ibubapa Cemerlang  ( 1 hari ) 2011 - 2012 2
Bengkel Penulisan Ust Pahrol 2012 2
Muhasabah Ramadan (2H 1M) 2012 1
Muhasabah Ramadan (1 hari) 2012 1
Teens (4H 3M) 2014 1
Kursus Bersepadu Pengurusan Jenazah 2016 1
Seminar Didiklah Dari Hati 2016 1
Seminar Komunikasi Dari Hati ke Hati 2016 1
Institusi Kewangan Tahun Kekerapan                              top arrow
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad 1999 – 2014 229
Bank Pembangunan & Infrastruktur Malaysia Berhad 1999 - 2005 24
Bank Muamalat Malaysia Berhad 2000 – 2014 89
Bank Industri 2000 1
Bank Islam Malaysia Berhad (Labuan) 2003 1
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) 2007-2008 10
Etiqa Takaful Berhad 2008 7
Lembaga Tabung Haji 2001 – 2016 38
Takaful Ikhlas Sdn. Bhd. 2004 – 2016 38
Agensi takaful Ikhlas Bhd. 2011 3
Takaful Nasional Sdn. Bhd. 2001 – 2003 23
Suruhanjaya Sekuriti 2000 5
Takaful Ehsan Sdn Bhd 2011 1
Malaysia Building Society Berhad (MBSB) 2014 - 2016 17
Bank Islam Malaysia Berhad 2015 - 2016 74
Agensi Kerajaan Tahun Kekerapan                                top arrow
Bahagian Kabinet, Jabatan Perdana Menteri 2005 1
Bhg Perisikan, Kementerian Pertahanan 2008 1
Bhg Kewangan, Jabatan Imigresen 2012 1
Dewan Bandaraya Kuching Utara 2001 - 2005 12
FAMA 2006 1
Hospital Baling 2007 - 2016 26
IKRAM Training & Infrasturktur Sdn. Bhd. 2003 1
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) 2006 - 2008 4
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) 2012 2
Institut Latihan Dakwah Selangor (ILDAS) 2005 1
Institut Alam Sekitar 2012 1
Jabatan Alam Sekitar 2000 - 2006 3
Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Negeri Sembilan 2001 1
Jabatan Perancang Bandar & Desa 2001 3
Jabatan Perumahan Negara 2003 4
KAGAT (Angkatan Tentera Malaysia) 2009 - 2016 8
Kementerian Tanah 2002 1
Kementerian Pengajian Tinggi 2009 1
Kementerian Pertahanan, Brunei Darusslam 2008 1
Lembaga Getah Malaysia 2002 1
Lembaga Penggalakan Pelancongan (Tourism Malaysia) 2001 – 2012 2
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) 2004 - 2007 8         
Lembaga Pertubuhan Peladang  2005 - 2014 11
Lembaga Tabung Angkatan Tentera 2009 - 2013 5
Lembaga Zakat Selangor 2005 - 2006 8
Majlis Agama Islam & Adat Melayu Perak (MAIAMP) 2002 - 2009 2
Majlis Perbandaran Kota Bharu – Bandaraya Islam (MPKB - BRI) 2005 - 2008 7
Majlis Daerah Ketereh 2008 1
Perpustakaan Kuala Lumpur (DBKL) 2003 1
Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan 2007 - 2012 3
Pusat Pembangunan Belia Brunei 2009 1
SIRIM Berhad 2002 - 2011 8
SIRIM QAS 2008 2
Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor 2008 1
Tabung Baitulmal Sarawak 2002 - 2004 2
Tentera Laut Diraja Malaysia (Sel Wanita) 2008 - 2012 7
Tentera Darat (Sel Wanita) 2009 2
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 2004 – 2014 24
Universiti Putra Malaysia 2009 8
Universiti Kebangsaan Malaysia 2012 1
PPIP, Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) 2010 - 2014 9
Kementerian Kerja Raya 2010 – 2011 2
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 2011 - 2013 3
Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI) 2011 1
Agensi Anti Dadah Kebangsaan (Belia) 2012 2
Bahagian Perkhidmatan Kesihatan, Angkatan Tentera Malaysia 2012 - 2014 5
Stesen Janakuasa Sultan Ismail TNB, Paka 2012 - 2016 2
Akademi Audit Negara 2012 1
Maktab Pertahanan Angkatan Tentera 2012 1

NIOSH (National Institute of Occupational Safety & Health,

Ministry of Human Resource)

Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara,

Kem. Sumber Manusia 
2013 2
Majlis Agama Islam Johor 2013 1
Jabatan Zakat Negeri Kedah 2013 1
Felda Wilayah Jengka 2014 4
Felda Wilayah Terengganu 2014 1
Kementerian Komunikasi & Multimedia Malaysia 2015 2
MIDA (Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia) 2015 1
Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Perak 2015 1
INSPEN 2015 - 2016 3
Universiti Utara Malaysia 2013 - 2015 2
Badan Korporat Tahun Kekerapan                              top arrow
Akademi Zakat Selangor Sdn. Bhd. 2009 - 2010 17
Akademi Aidit Sdn. Bhd. 2007 1
BERNAS (Padiberas Nasional Berhad) – Program Remaja 2009 3
Bussiness Information Technology (M) Sdn. Bhd.  2005 – 2008 4
CTRM Aero Composites Sdn. Bhd. 2009 1
ECR Sdn. Bhd. 2007 - 2008 1
Faber Medi-Serve Sdn. Bhd. 2007 - 2013 28
Felcra Berhad 2007 1
Furniture Industry & Technology Center (FITEC) 2002 1
Gabungan Sumber Tenaga Sdn. Bhd. 2010 1
Hicom Holdings Berhad 1999 1
Institut Perkembangan Minda (INMIND) 2005 2
Jimah Energy Ventures Sdn. Bhd. (Janakuasa Bebas) 2007 - 2012 14
Akademi JCorp Sdn. Bhd. (Johor Corporation) 2007 - 2016 40
MOCCIS (Koperasi Pegawai-pegawai Melayu Malaysia Berhad) 2009 1
KESAS Sdn. Bhd. 2006 1
Koperasi KOSWIP Malaysia Berhad 2009 1
Koperasi Pelaburan Kakitangan Bank Muamalat (KOPUTRA) 2010 1
MAS Academy 1999 6
Menara Kuala Lumpur 2004 3
Negeri Sembilan Cement Industries (M) Sdn. Bhd. 2003 1
Nur Lembah Pangsun Sdn. Bhd. 2008 - 2010 2
OBYU Holdings Sdn. Bhd. 2002 – 2008 2
Oricon Sdn. Bhd. 2003 1
Perbadanan Nasional Berhad (PNS) 2005 – 2015 9
Petrosains Sdn. Bhd. 2001 – 2014 6
Pharmaniaga Manufacturing Berhad 2008 5
PKNS Engineering & Construction Berhad (PECB) 2002 1
PJ Bumi Berhad 2010 4
Prestigious Discovery Sdn. Bhd. 2002 1
PUSPAKOM Sdn. Bhd. 2006 - 2009 20
Rakyat Travel Sdn. Bhd. 2009 4
RISDA Smallholders Plantations Sdn. Bhd. 1999 – 2000 6
Research Institute Of Standard In Islam (RISIS) 2002 1
Semasa Sentral Sdn. Bhd. 2004 - 2013 13
Shorefield Sdn. Bhd. 2002 - 2014 3
Smallholders Dev. Corp. Sdn. Bhd. 2001 1
Telekom Brunei Berhad (TelBru) 2006  - 2013 34
Rakyat Travel Sdn. Bhd. 2008 – 2010 11
RISDA Smallholders Plantations Sdn. Bhd. 1999 – 2000 6
Semasa Sentral Sdn. Bhd. 2004 – 2011 16
Shorefield Sdn. Bhd. 2001 1
Smallholders Dev. Corp. Sdn. Bhd. 2001 1
Telekom Brunei Berhad (TelBru) 2006 – 2013 34
Tenaga Switchgear Sdn. Bhd. 2010 - 2012 6
TH Plantations Berhad 2000 - 2014 26
TH Travel & Services Sdn. Bhd. 2006 - 2007 5
UEM Builders Berhad 2006  1
Petronas Leadership Centre 2011 - 2014 20
Malaysia Transformer Manufacturing Sdn. Bhd. 2011 10
Alam Sekitar Malaysia Sdn. Bhd. (ASMA) 2013 3
SAPURA Industrial Berhad 2011  5
PICORP Group of Companies 2011 - 2016 9
PLUS Malaysia Berhad 2011 - 2013 41
PERODUA 2011 - 2013 25
MIYAZU (M) Sdn. Bhd. 2011 1
Felda Holdings Berhad 2012 - 2013 19
Felda Johore Bulkers Sdn. Bhd. 2012 - 2015 4
Yayasan Telekom 2012 1
Akademi Keretapi Tanah Melayu Berhad 2012  2
HICOM Automotive Manufacturers (M) Sdn. Bhd. 2012 - 2013 9
Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2012 1
NAZA Automotive Manufacturing Sdn. Bhd. 2012 1
Juru Ukur Setia Sdn Bhd 2013 - 2015 3
UPM Holdings 2013 - 2014 9
Malaysian NPK Fertilizer Sdn Bhd 2013 - 2016 9
Yasmin Holdings Sdn Bhd 2013 1
Kulim (M) Berhad 2013 1
Akademi PKNS 2013 1
Koperasi Kakitangan Bank Rakyat 2013 1
ISUZU HICOM Malaysia Sdn Bhd 2015 7
Bahagian Dasar & Strategik, MARA 2013 1
Geoinfo Services Sdn Bhd 2014 1
Bursa Malaysia 2014 1
Amanah Ikhtiar Malaysia 2014 - 2015 12
Prudential BSN Takaful 2014 1
Felda Global Ventures 2014 1
FPM Sdn Bhd Kuantan 2014 - 2015 2
Petra Energy Berhad 2014 2
As Sohwah Group Sdn Bhd 2014 1
KLCC Holdings 2014 2
Pusat Perubatan Universiti Malaya 2014 - 2015 4
Petronas Carigali – Peninsular Malaysia Operation  2014 1
Petronas Gas Berhad 2014 1
Petronas’s Vendors  2014 1
MARA 2015 1
Ana Edar Sdn Bhd 2015 6
Teraju Ekonomi Asnaf Sdn Bhd (MAIS ZAKAT Sdn Bhd) 2015 - 2016 4
Tg Langsat Port Sdn Bhd 2015 1
Plexus Asia Sdn Bhd 2016 1
Syarikat Air Johor Holdings Sdn. Bhd. (SAJ) 2016 7
Galeri Ilmu Sdn. Bhd. 2016 1
Institusi Pendidikan & Pelajar Tahun Kekerapan                              top arrow
Akademi Infotech MARA (Kolej Poly-Tech MARA), Ipoh (pelajar) 2002 – 2007 2
Akademi Infotech MARA, Kuala Lumpur (pelajar) 2001 – 2003 8
Institut Kraf Negara (Pelajar) 2002 1
Institut Quran Kuala Lumpur (Pelajar) 2001 – 2010 5
Integrated Islamic School (Guru) 2006 1
Kolej Tun Fatimah & Kolej ke-9, UTM Skudai (Pelajar) 2007 1
Kolej Yayasan UEM (KYUEM) (Pelajar) 2004 – 2008 5
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) (Pelajar) 2009 1
Maahad Al-Imam An-Nawawi (pelajar) 2009 1
PERMATA (Pemegang Biasiswa PETRONAS) 2001 – 2006 14
Pertubuhan Kebajikan Al-Nidaa’ (Remaja) 2006 1
Sek. Men. Keb. Kuala Kubu Bharu (pelajar) 2006 1
Sek. Men. Keb. Raja Ali (pelajar) 2006 1
Sek. Men. Keb. Mahsuri, Langkawi (pelajar) 2005 1
Sek. Men. Teknik, Sungai Buloh (pelajar) 2007 1
Sek. Men. Sains Tuanku Jaafar, Kuala Pilah (pelajar) 2004 2
Sek. Ren. Islam Al-Amin, Bukit Beruntung (Guru) 2007 1
Sri Utama School (Guru) 2007 2
Maktab Rendah Sains Mara, Pasir Salak (pelajar) 2010 1
SRA Jalan Kebun, Klang (Guru) 2010 1
UiTM, Kedah (pelajar, staf & pensyarah) 2010 - 2013 2
UiTM, Dungun (pelajar) 2010 - 2011 2
Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu (PMINT) - (anak - anak staf) 2011 1
UiTM Perlis (Pensyarah) 2012 1
UniKL Malaysia France Institute (Pensyarah) 2014 - 2016 3
Fakulti Senibina, Perancangan & Ukur, UiTM Shah Alam (pensyarah) 2014 1
Madrasah Al Irsyad, Singapura (Tenaga Pengajar) 2014 1
Universiti Sains Malaysia (Pensyarah & Kakitangan) 2 2
UiTM Puncak Alam (pelajar)   2
Lain-lain Tahun Kekerapan                              top arrow
Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera (BAKAT – Darat) 2008 1
Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera (BAKAT – Laut) 2009 - 2011 4
Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera (BAKAT – Laut : Sabah) 2010 2
Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera (BAKAT – Laut : kuantan) 2009 - 2011 3
Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera (BAKAT Gabungan) 2009 - 2012 2
Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera (BAKAT – Udara) 2010  2
Belia Sibu (Persendirian) 2008 1
Jabatan Kebajikan Masyarakat, Brunei Darussalam 2007 1
Kesatuan Pekerja PROTON 2007 1
Koperasi PROTON 2007 1
Masjid Ar-Raudhah, Singapura 2002 - 2005 2
Masjid Kg. Siglap, Singapura 2010  1
Max Care Success Sdn. Bhd. 2002 - 2004 2
PERKIM Sarawak 2006 1
Persatuan Penduduk Jalan Puchong 2003 1
Persatuan Pegawai Eksekutif Hasil Dalam Negeri Malaysia (Remaja) 2010 1
Pusat Pendidikan Hasanah 2002 - 2004 1
PUSPANITA Kem. Perusahaan Utama 2002 1
Remaja (Anak-Anak) warga TelBru 2007 - 2008 3
Usahawan Perabot (di bawah FITEC) 2003 1
Yayasan Pembangunan Insan 2009 2
Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (Remaja) 2010 1
Takaful Ikhlas Sdn. Bhd. (CSR - Remaja) 2011 1
Puspanita Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 2012 2
Perhubungan Kakitangan Petronas (Remaja) 2014 1
Lembaga Kebajikan Anak-anak Yatim Sarawak 2014 2
BAHARIS, Lembaga Kemajuan Bintulu 2015 2
Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim 2015 2
Wanita PERKIM Petaling Jaya 2016 1

 

1998 – 2017