Modul Matlamat & Objektif
01 KESEDARAN PENCETUS PERKASA DIRI
 • Mukmin Profesional Aset Kecemerlangan Organisasi
 • Kesedaran Untuk merubah Sikap
 • Visi & Misi Hidup Mukmin
 • Penghayatan Kerja Sebagai Ibadah
 • Peranan Ikhlas Dalam Profesionalisme
 • Pensejajaran Visi & Misi Diri & Organisasi
 • Menyediakan Bekalan Hidup
 • Menghindari Penghalang Hidup
 • Bermula Dengan Satu Pengakhiran
 • Mendorong ke arah kesepaduan kecemerlangan dunia & akhirat, melalui profesion (kerjaya).
 • Menggariskan langkah-langkah ke arah mencelikkan mata hati.
 • Mencetuskan kesedaran terhadap peranan sebagai hamba Allah & khalifah Allah.
02 PEMBENTUKAN ASAS PERKASA DIRI
 • Acuan Allah
 • Mengenal Diri
 • Tauhid : Asas Pembentukan Peribadi
 • Solat : Mekanisme Pembentukan Peribadi
 • Ihsan : Taqwa & Akhlak
 • Itqan : Keberkesanan & kecekapan Dalam Tugasan
 • Keyakinan Diri
 • Panduan untuk memahami dan menghayati proses pembentukan akhlak melalui pemantapan Iman pengamalan Islam sebagai satu cara hidup bersepadu
03 KEPIMPINAN TERAS PERKASA DIRI
 • Mengenali Kepimpinan Rasulullah SAW
 • Seni-seni Dalam Kepimpinan Islam
 • 5 Tabiat Asas Kepimpinan Teladan
 • Melihat Diri Anda Dari Kacamata Orang Lain
 • Mengenali Kekuatan Kepimpinan
 • Menghayati Kaedah-kaedah Tertentu Dalam Meningkatkan Kesan Kepimpinan
 • Pelan Tindak Untuk Meneruskan Usaha-usaha Peningkatan Kepimpinan Tauladan